Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla Uczestników i Klientów strony internetowej www.stacjagrawitacja.pl Stacja Grawitacja Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Dane Administratora Danych Osobowych
Na podstawie motywu 37, motywu 48 preambuły oraz art. 4 pkt 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem Twoich danych osobowych występującym z pozycji przedsiębiorstwa kontrolującego przetwarzanie danych osobowych w Stacja Grawitacja Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bohaterów Września 12, NIP: 7010897834 oraz Regon: 382054333 jest spółka Stacja Grawitacja z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Bohaterów Września 12 1, 02-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616631, posiadająca NIP: 5223062578 oraz Regon: 364386204, zwana dalej „Stacja Grawitacja”. Kontakt ze Stacja Grawitacja w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@stacjagrawitacja.pl
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Użyty w dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stacja Grawitacja przetwarza Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług związanych z przedmiotem naszej działalności gospodarczej na Twoją rzecz. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Zbieramy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

W celu dokonania zapisu Ciebie lub dziecka pozostającego pod Twoją opieką na poszczególne rodzaje organizowanych przez nas zajęć, dokonania rezerwacji wejść, czy dokonania rezerwacji imprezy urodzinowej w naszym parku rozrywki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres poczty e-mail,

W sytuacji, w której chcesz dokonać rezerwacji naszych usług na rzecz swojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia dziecka,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • adres poczty e-mail opiekuna.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie na nasz adres korespondencję, przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Ciebie dane osobowe, w szczególności:

 • imiona i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres poczty e-mail,
 • opcjonalnie inne dane podane przez Ciebie, takie jak numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na przesyłanie do Ciebie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

W celu prowadzenia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją oferowanych przez Stację Grawitacja usług, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • numer telefonu,
 • numer telefonu opiekuna.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak bieżące informowanie Cię o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej.

 

Ponadto Stacja Grawitacja w celach analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, takie jak:

 • adres IP,
 • logi cyfrowe,
 • informacja o skorzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stację Grawitacja, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających naszą stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.

Cookies
 1. Stacja Grawitacja na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
 • zapewnianie bezpieczeństwa— pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu ze strony internetowej. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej— pliki cookies służą zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co pozwala na sprawne działanie strony internetowej i korzystania z funkcji na niej dostępnych;
 • stan sesji— w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji— pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie swoich danych, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na stałe ulepszanie strony i dostosowywanie jej do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych— na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przy pierwszej wizycie na stronie internetowej pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
 3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w wykorzystywanym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

Zarządzanie plikami cookies

 

W sytuacji, w której nie chcesz otrzymywać plików cookies możesz w każdym momencie dokonać zmiany w ustawieniach Twojej przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utrudnienia z korzystania ze strony internetowej lub nawet uniemożliwić takie korzystanie. Większość przeglądarek internetowych pozwala poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie dostępu plików cookies w ustawieniach preferencji. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek zaleca się zapoznanie z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, co pozwala na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwanie dostępu do tych informacji.

Informacje o możliwościach zarządzania dostępem plików cookies znajdziesz na właściwych stronach internetowych:

 • dla przeglądarki Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • dla przeglądarki Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • dla przeglądarki Opera:

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 • dla przeglądarki FireFox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

Prawo wycofania zgody

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, czyli odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Stację Grawitacja.
 2. W celu zapisania Ciebie lub Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką na zajęcia organizowane przez Stację Grawitacja, dokonania rezerwacji wizyty w naszym parku rozrywki lub zarezerwowania naszych usług związanych z organizacją imprezy urodzinowej, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Twoich lub dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką, względnie imienia i nazwiska opiekuna grupy dzieci oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie dokonać skutecznej rezerwacji, w tym jej potwierdzenia, oraz sprzedaży biletów do naszego parku rozrywki.
 3. W celu zapewnienia bieżącego kontaktu niezbędnego do informowania Ciebie o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej, jak również zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z oferty Stacji Grawitacja pozostających pod opieką określonego opiekuna, konieczne jest podanie numeru telefonu osoby korzystającej z usług Stacji Grawitacja lub opiekuna dziecka korzystającego z oferty parku – bez tego nie jesteśmy w stanie na bieżąco informować Cię o istotnych sprawach dotyczących korzystania z naszej oferty.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

 1. Na podstawie Twoich danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że dokonujemy weryfikacji Twojego wieku. Profilowanie jest nam potrzebne, ponieważ dzięki niemu możemy sprawdzić, czy Twój wiek pozwala na zawierania umów, w tym do zawarcia umowy skorzystania z usług Stacji Grawitacja.
 3. Podejmowanie przez nas decyzji w sposób zautomatyzowany, w oparciu o takie Twoje dane osobowe, jak data urodzenia jest nam potrzebne, ponieważ skorzystania z atrakcji naszego parku rozrywki bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów jest możliwe dopiero po osiągnięciu 18 roku życia.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na automatycznym potwierdzeniu lub odrzuceniu możliwości skorzystania przez Ciebie z atrakcji naszego parku rozrywki oraz wskazaniu na konieczność uzyskania na to zgody rodziców lub opiekunów.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest zgodne z prawem, ponieważ osiągnięcie pełnoletności decyduje o możliwości zawarcia ze Stacją Grawitacja umowy o skorzystaniu z oferowanych usług. Decyzje są podejmowane na podstawie algorytmu obliczającego wiek wskazywany w formularzach dostępnych na stronie internetowej.
 6. Decyzje, które są podejmowane w sposób opisany powyżej, mogą wpływać na Twoją sytuację, ponieważ wskazują na uprawnienie do samodzielnego skorzystania z naszych usług. Konsekwencją takich decyzji może być odmowa skorzystania przez Ciebie z naszej oferty usług.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą w taki sposób, przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail: warszawa@stacjagrawitacja.pl oraz przedstawienie powodów, dla których uważasz, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Gwarantujemy, że Twoje zastrzeżenia rozpatrzy odpowiednia osoba, upoważniona do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).

 

Odbiorcy danych osobowych

 

 1. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi.
 2. Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Stacja Grawitacja nie przekazuje Twoich danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem tabletów znajdujących się w poszczególnych placówkach Parków rozrywki, jak również osobiście pracownikom recepcji, do jakichkolwiek państw trzecich.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stacji Grawitacji lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych

 

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić CI ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu o ile w przyszłości będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Stacji Grawitacja na adres warszawa@stacjagrawitacja.pl

 

Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu powołanego w jego miejsce.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Stację Grawitacja jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.
 4. Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Twoich danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 5. Jednocześnie Stacja Grawitacja może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.
 6. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.