Oświadczenie Stacja Grawitacja w związku z podawanymi przez Polską Policje nieprawdziwych komunikatów

31 grudnia 2020

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w dzisiejszych mediach w ślad za komunikatami Policji Firma Stacja Grawitacja oświadcza, że

– w ramach prowadzonych warsztatów z akrobatyki i wspinaczki działa zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, czyli także zgodnie z rozporządzeniem z 21 grudnia 2020

– od samego początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego stosuje się do wszystkich wymaganych przepisami prawa obostrzeń sanitarnych i wytycznych GISu,

– liczba osób na obiekcie, o których wspomina policja jest podawane w sposób zniekształcający rzeczywistość. Podawana liczba kilkuset osób, w rzeczywistości odnosi się do całego dnia. Nie znajdowały się one jednocześnie w obiekcie, tylko w przeciągu 12 godzin. Średnio oznacza to liczbę 38 uczestników warsztatów na godzinę, na powierzchni ponad 3000m2 Nawet w szczycie frekwencji na każdego uczestnika przypadało ponad 30m2 powierzchni.

– Policja, naszym zdaniem, zastosowała nieproporcjonalne do tego przypadku środki i przedstawia przedwcześnie swoje opinie przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego.

– Obecnie są prowadzone dalsze czynności w ramach, których współpracujemy z Komendą Policji na Ochocie.

Pod tym linkiem znajdziecie wideo Oświadczenia wydanego przez naszego Prezesa zarządu

Twórca & Prezes zarządu Stacja Grawitacja

Denis Lopatin