§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “ Chodźmy poskakać Stacja Grawitacja x UW HERE”” zwany dalej „Konkursem”, którego organizatorem jest Stacja Grawitacja Sp. z .o.o. z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie. Koordynatorem eventu jest Komisja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zwanej dalej UW HERE.

Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada UW HERE.

Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018r. od godziny 20:00 i będzie trwał do 19 kwietnia do godziny 22:00.

Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają ważna legitymację studencką Uniwersytetu Warszawskiego oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać poprawnie odpowiednie zadania/odpowiedzieć poprawnie na pytania wskazane w treści Konkursu.

Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź/wykonać jedno zadanie przez cały okres trwania konkursu.

Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.

19.04.2018 roku zostaną wybrani zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcami konkursu zostanie po jednej osobie z każdego zadania, które spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie.

Zwycięzcy, otrzymają powiadomienie bezpośrednio na koniec eventu od Koordynatora eventu czyli UW HERE z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Wtedy również zostaną wręczoną nagrody.

Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.

 

Powrót do wszystkich Aktualności

Nasze Parki

Park Trampolin Łódź

al. Politechniki 1
CH Sukcesja
93-590 Łódź
(w. łódzkie)
Otwarte:
Codziennie: 10:00 - 21:00
+48 726 139 666

Park Trampolin Warszawa

al. Bohaterów Września 12
02-389 Warszawa
(woj. mazowieckie)
Otwarte:
Pn - Pt 10:00 - 22:00
Weekend 10:00 - 21:00
+48 726 130 666

Park Trampolin Częstochowa

ul. Bór 164
42-202 Częstochowa
(woj. śląskie)
Otwarte:
Pon-Czw: 9:00 - 20:00
Pt-Sb: 10:00 - 21:00
Niedziela: 10:00 - 20:00
+48 726 136 666

Członkostwo